วางระบบงาน hr ปรับ KPI

Consync Group จัด Workshop ปรับโครงสร้าง KPIs ยกระดับธุรกิจเครื่องจักรกลหนักชั้นนำของโลก

Consync Group ได้จัด Online Workshop ภายใต้ชื่อหลักสูตร “SMART Goal & KPI Crafting” ร่วมกับธุรกิจรถขุดตักและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักระดับชั้นแนวหน้าของโลก โดยเน้นการพัฒนากลไกทางความคิด การออกแบบโครงสร้าง KPI ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายในปี 2021 

การ Workshop ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ระดับพนักงาน หัวหน้าแผนก ตลอดจนระดับผู้จัดการฝ่ายของทั้งบริษัท ซึ่งหลักสูตร “SMART Goal & KPIs Crafting” ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณ วัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล เป็นผู้บรรยาย และทีมที่ปรึกษา HR Consync Group นำโดยคุณ ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ จัด Workshop ในครั้งนี้

Consync-KPI-Online-workshop

โครงสร้างบทบาทของผู้บริหาร ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (Vision) ไปสู่ความสำเร็จ (Success)

โครงสร้างบทบาทผู้บริหาร

ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังภาพ ทำให้เกิด Workshop ผ่านการมีส่วนร่วม 10 ฝ่ายงานทั้งบริษัท โดยกำหนดรูปแบบโครงสร้างการวิเคราะห์และประเมินผ่านหลายปัจจัย อาทิ:

  • ยอดขาย (Sales)
  • กระบวนการ (Process)
  • ความพึงพอใจลูกค้า (Customer satisfaction)

ซึ่งกำหนดเป็นการชี้วัดเชิงคุณภาพ (Quality) และ ปริมาณ (Quantity) ขององค์กร ผ่านการสกัด KPI แบบ Virtual Reality (VR) ด้วยการจัดแบ่งรวมถึงระดมสมองแบบ Online ทั้งนี้ใน Workshop เองประกอบไปด้วยเนื้อหาการตั้งเป้าหมายอย่าง “SMART” และ การกำหนด Leading Indicator & Lagging Indicator (ตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม)

ประโยชน์ในการ Workshop นี้จะช่วยให้องค์กรกระจายวิสัยทัศน์ สู่ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ถูกต้อง และส่งมอบให้ทุกคนวางแผนงานได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยผลักและยกระดับธุรกิจรถขุดตัก เครื่องจักรกลหนักของบริษัทให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และระดับโลกอีกด้วย

 

CONSYNC Group

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds