piya-consync-ku-ICEd

Consync กับ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมบรรยายงาน 3rd ICEd 2023 & 9th ICLE 2023

 

Consync Group (บริษัท คอนซิงค์ กรุ๊ป จำกัด) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICEd) 2023 & 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND EDUCATION (ICLE) 2023 งานสัมมนาภายใต้ธีม Education and Language for Sustainable Development: Social Responsibility and GlobalCitizenship ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย Faculty of Education and Language Studies, University College of Yayasan Pahang, Research Management Centre, University College of Yayasan Pahang, Association of Language Teachers in Southeast Asia ณ UCYP Main Campus, Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang, Malaysia 

piya-ปิยะ-consync-ICEd2023

โดยตัวแทนผู้บริหารบริษัท Consync เข้าร่วมบรรยายได้แก่ คุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ (Piya Vittayavarotkit) ผ่านการเป็นตัวแทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND EDUCATION (ICLE) 2023 ในหัวข้อ Building Organizational Sustainability Through Intercultural Communication via Vision, Mission, and Core Value ซึ่งเกิดจากการพัฒนาความรู้ในการทำงานของบริษัท Consync Group เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัทต่างๆ

piya-ปิยะ-consync-ICEd2023

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการบรรยายได้แก่

  1. เพื่อให้เกิดการให้ความสำคัญของบริษัทในเรื่องวิสัยทัศน์, พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์การ
  2. เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการวางกลยุทธ์เรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์การ
  3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องวิสัยทัศน์, พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์การจะส่งผลต่อความยั่งยืนได้อย่างไร

 

piya-ปิยะ-consync-ICEd2023

ทั้งนี้หากองค์กรสนใจ ทาง Consync group รับสำรวจ และให้คำปรึกษา รวมถึงวางแผนช่วยทางในการปรับองค์กรของท่าน ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางขององค์กร

 


เกี่ยวกับ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ของ ICEd (INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION) และ ICLE  (INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND EDUCATION) ครั้งที่ 9 ในปี 2023

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติในปี 2023 จัดโดย ALTSA และมหาวิทยาลัยคอลลีจของมูลนิธิปาหังมุละ เป็นการประชุมที่เน้นสำรวจบทบาทของผู้สอนและนักภาษาในการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมและเป็นพลเมืองโลกผ่านการศึกษาและการเรียนภาษา เปรียบเหมือนแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่กล่าวถึง และเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างอาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการผู้ตัดสิน นักวิจัย และนักศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ ในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น

ICEd is an academic discussion event in which participants will share their knowledge and new idea as well as to discuss current development in their respective field. This year theme “Education and Language for Sustainable Development: Social Responsibility, and Global Citizenship” is a comprehensive initiative aimed at integrating sustainable development principles into education and language learning.

This program recognizes the urgent need to promote social responsibility and cultivate a sense of global citizenship among educators & linguist. Therefore, to understand the role of educators and linguist on sustainable development, especially how education and language continued to contribute the social responsibility and global citizenship, Association of Language Teachers in Southeast Asia (ALTSA) & University College of Yayasan Pahang initiate the 9th International Conference on Language and Education (ICLE) 2023 & 3rd International Conference on Education upon a theme “Education and Language for Sustainable Development: Social Responsibility, and Global Citizenship” as the platform of intellectual sharing on information and experiences pertaining to the afore-mentioned issues as well as to strengthen communication amongst faculty members, administrators, policy makers, researchers, and students at different layers of educational settings.

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds