MSA-MasloSocialAction-consync

Consync ผนึกกำลัง Maslo social action เพิ่มหลักสูตรอบรมด้านสังคม ประชาสัมพันธ์ และการตลาด

 

CONSYNC Group Co., Ltd จับมือกับ Maslo social action (Social Consult Agency) ผลึกกำลังเพิ่มเติมหลักสูตรกับอบรมด้านสังคม ประชาสัมพันธ์ และการตลาด เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ Maslo social action

Maslo social action (Social Consult Agency) ผู้เชี่ยวชาญการทํางานด้านสังคมอย่างรอบด้าน 360 องศา ทั้งการออกแบบการทํางาน การประสานงาน การติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งทํางานด้านวิชาการ การอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อลูกค้า ชุมชน และประเทศ

1.BUSINESS SPECIALIZES

1.1 ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญ
– ร่วมประเมินผลการ ตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) พร้อมท้ัง วิเคราะห์ผลลัพธ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
1.2 การพัฒนาชุมชน
– กิจกรรม CSR
– ประสานงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มูลนิธิ และกลุ่มคนด้อยโอกาส
– ประสานงาน 4 ภาค
– ประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ
1.3 LGBTQIA+
– มองการณ์ไกลเรื่องความเท่าเทียม และ ความหลากหลาย  ทางเพศ
1.4 การสร้างแบรนด์
– ด้านองค์กร และส่วนบุคคล
– การประชาสัมพันธ์
– การสร้างกลยุทธ์
1.5 การสร้างความตระหนักรู้ทางสังคม
– การจัดฝึกอบรม
– โครงการที่ปรึกษาด้านวิจัยทางสังคม
– การคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight)

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1 รับโจทย์ลูกค้า 
2.2 ออกแบบงานสังคมที่เหมาะสม
2.3 ตกลงราคากับลูกค้า
– การเสนอราคา (BIDDING)
– เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (TOR)
– การนันทนาการ (ENTERTAINMENT)
2.4 ดำเนินการกิจกรรมทางสังคม
2.5 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3. บริการของบริษัท

3.1 ที่ปรึกษาด้านสังคมและนโยบายสาธารณะ (โครงการด้านสังคมที่เหมาะสมกับงานและพื้นที่)
3.2 ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
– องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
– มูลนิธิอื่นๆ / มูลนิธิคนพิการ
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 กิจการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
3.4 กิจการตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) 
3.5 Training program
– SMEs Improvement
– Introduce to Chinese Market for SMEs
– Export / Import / finding the right Chinese partner
– Regulation for SMEs for Chinese business
– Customer insights
– Digital Marketing (Social Media in China)
– Digital Marketing and Social Media
– Sale Improvement
– Sale systems
– Strategic CSR and PR
– Social Impact CSR and PR
– Upgrade CSR to CSV
– Issue Management
– Effective PR in limited budget
– VDO Production and Planning
– Stakeholder Management
– Project Management
– CSR Activities (Customized with customers)
– Gender Diversity and Inclusive Business
– Foresight
– Leadership
– Technology and Information Transformative
– Government Relation and Connection
– Facilitator technique
– Public Speaking and Personal Development
– Budget and Cost Planning
– Social Return On Investment (SROI)
– Production House
– Animation and CG Services
– Visual Effect
– Design Services

4. กลุ่มเป้าหมาย

– ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
– ภาคเอกชนภาคธุรกิจ
– ภาคประชาสังคม
– กลุ่มท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน งานวิจัย

 


เกี่ยวกับ Consync Group (คอนซิงค์กรุ๊ป) ก่อตั้งจากการรวบรวมผู้ที่เชื่อในการเรียนรู้ วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อตอบรับกับโลกในยุคปัจจุบัน ที่ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้วยทีมงานสมาชิกผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมในสายงาน HR ช่วยให้คำปรึกษาพร้อมเสริมสร้างจุดแข็งแก้ไขจุดอ่อนให้กับธุรกิจและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่แข็งแกร่ง และ สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) เพื่อหลอมรวมคนให้อยู่ภายใต้ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการเติบโตและการแข่งขันในธุรกิจ ไปจนถึง การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่อาจเกิดขึ้นเช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Re-Organization) การควบรวม และเรื่องอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยแบ่งการบริการออกเป็น

สามารถติดต่อเรา เพื่อพูดคุย ขอคำปรึกษา วิเคราะห์โซลูชันการพัฒนาธุรกิจ องค์กร และด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงด้านอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการ คลิกที่นี่

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds