HR Trend

9 HR Trends ยุคใหม่ ต้องทำอะไร เพื่อยกระดับองค์กร เพิ่มความสุขพนักงาน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งสภาพการใช้ชีวิตและสภาพเศรษฐกิจที่มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพราะ HR เองจะกลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่จะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่อนาคต (Lead organizations in navigating the future) โดยจากบทความของ Harvard Business Review เรื่อง 21 งานของ HR ในอนาคต (hbr.org) แล้ว HR รุ่นใหม่อย่างเรา ก็คงต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องวิ่งเข้าไปคุยกับฝ่ายบริหารขอทำเรื่องพวกนี้กัน

  1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และ จัดการสมดุลชีวิตการทำงานของพนักงาน (Culture and Managing work life balance) จากสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศและในโลกล้วนได้รับผลกระทบของไวรัส ทำให้กระบวนการทำงานของของบริษัทต้องเปลี่ยนไป เพราะบางบริษัทอาจเปลี่ยนนโยบายการทำงานเช่น การอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) การให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Remote Working)  รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายเวลาเข้าออกงาน ซึ่งส่งผลให้ HR รุ่นใหม่ควรวิ่งเข้าไปจัดการสมดุลชีวิตให้พนักงาน และต้องวางแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ กันได้แล้ว
  2. ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ (Creativity and Innovation) คือ HR ต้องเป็นคนวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดการทำงานใหม่ รวมถึง HR เองก็ควรจะหาเครื่องมือ (Tool) ใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาการสัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference หรือ การเรียนสร้างการเรียนรู้ผ่านระบบการจำลองสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมจากจินตนาการ Virtual Reality หรือ VR สำหรับการอบรมพนักงาน รวมถึงการใช้ แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ เช่น แอปสร้างคอมมิวนิตี้ด้านสุขภาพ (Wellnesso) พร้อมจัดกิจกรรมเพิ่มการมีส่วนร่วม เข้ามาช่วยอีกทางหนึ่ง
  3. เพื่อนคู่คิดกับธุรกิจ (Business Partner) โดย HR รุ่นใหม่ไฟแรงควรวิ่งเข้าไปเรียนรู้ธุรกิจร่วมกับผู้บริหารและ Line manager เพื่อช่วยเกิดการวางแผนร่วมกันและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนางาน HR เพื่อให้สอดรับธุรกิจอีกด้วย
  4. สร้างความร่วมมือของมนุษย์และเครื่องจักร (Human-Machine Partner) โดย HR รุ่นใหม่ต้องเข้าไปเป็นตัวเชื่อมระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร เพื่อให้เกิด ศาสตร์และศิลป์ ถึงความพอเพียงของแรงงานและการใช้เครื่องจักรแทนการทดแทน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เวลาลดลง หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้กระชับและทำให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยของพนักงาน
  5. สร้างความประทับใจของพนักงาน (Employee Experience) เนื่องจากพนักงานเมื่อเข้ามาในองค์กร ความประทับใจในองค์กรนี้เองจะทำให้เกิดการพูดต่อของพนักงานและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ดังนั้น HR ไฟแรงควรวิ่งเข้าไปดูหรือปรับระบบสวัสดิการใหม่ๆ ของบริษัท หรือจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น หรือ กิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน
  6. สร้างการลดอคติในการทำงาน (Human Bias Reduction) เนื่องจากงานวิจัยของ Harvard Business Review ได้กล่าวถึงเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว (Data privacy) ที่จะเริ่มมีความสำคัญมาขึ้นรอบโลก เนื่องจากการเกิดอคติผ่าน Social Media ที่มาจากยุคระบบประมวลผล (Age of algorithms) และระบบนี้เอง ทำให้คาดการณ์ว่า ในอนาคต คนจะรับรู้ข่าวสารที่เกิดจากระบบ AI จนทำให้เกิดความขัดแย้งทางทัศนคติ, ความเท่าเทียม, เพศ, การศึกษา, อายุ ซึ่งเหตุนี้ HR รุ่นใหม่ควรเตรียมพร้อมและเข้าไปสร้างความตระหนักรู้ และหาวิธีการช่วยเหลือพนักงานแต่เนินๆ
  7. เข้าไปดูความเป็นอยู่ (Well-being) ให้พนักงาน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและรอบโลก ยังคงอยู่ในวิกฤติของไวรัส Covid-19 งานที่ HR รุ่นใหม่ไม่ควรพลาดคือ เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานทั้งในสถานที่ทำงาน หรือ work from home รวมถึงต้องเข้าไปสร้างระบบงานแบบ Remote works เพื่อให้พนักงานทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่ถอดใจจากองค์กรของเราไปซะก่อน
  8. เป็นที่ปรึกษาพนักงานไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ (Employee Enablement Coach) ซึ่ง HR รุ่นใหม่ไฟแรงจะต้องเป็นผู้ที่จะพาพนักงานไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในสถาการณ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการทำงาน โดยจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย วิศัยทัศน์ขององค์กร ผ่านกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งวิเคราะห์และต้องประเมินผลได้ด้วย
  9. เข้าไปดูสุขภาวะทางการเงิน (Financial wellness) ให้แก่พนักงาน เนื่องจากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และโลกในอนาคตที่ยังคงไม่แน่นอน และการว่างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดสภาพคล่องของธุรกิจ งานที่ HR รุ่นใหม่ควรวิ่งเข้าไปศึกษาคือ เรื่องการวางแผนทางการเงินและช่วยวางแผนสภาพคล่องทางการเงินในกับพนักงานในอนาคต

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เพราะสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันทำให้งานทั่วทั้งโลกต้องเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจน HR เองก็ต้องรีบปรับตัวเพื่อตามให้ทัน  รับรองได้ว่างาน HR แบบเดิมๆ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

 

PIYA VITTAYAVAROTKIT

ปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ
Head of Consulting
CONSYNC Group

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds