CSG-BA-Time-management

Bangkok Asset Intergroup ร่วมกับ Consync ยกระดับองค์กร ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจซื้อขายบ้านมือสองตกแต่งใหม่

Bangkok Asset Intergroup (บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด) ร่วมกับ Consync group (บริษัท คอนซิงค์ กรุ๊ป จำกัด) ยกระดับองค์กร เพื่อประกาศความเป็นผู้นำในธุรกิจบริการซื้อขายบ้านมือสองตกแต่งใหม่ อันดับ 1 ของกรุงเทพฯและปริมณฑล ภายใต้โครงการ “Raising the Performance Bar, Awareness & Competency”

 

เกี่ยวกับ Bangkok Asset Intergroup

บริษัท บางกอกแอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นศูนย์รวมบ้านมือสองตกแต่งใหม่พร้อมอยู่ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มายาวนานกว่า 10 ปี ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิด “บ้านเก่าอยากขาย บ้านใหม่มองหา ที่ปรึกษามืออาชีพ” ของสุดยอดผู้บริหารโดย คุณพชร ธนวงศ์เกษม และ คุณภัคพล เพ็ชร์แย้ม

ceo-bkk-assetโครงการ Raising the Performance Bar, Awareness & Competency

โดยรายละเอียดโครงการ  ภายใต้ชื่อ  “Raising the Performance Bar, Awareness & Competency” จากทีมที่ปรึกษาด้านงาน HR ของ Consync Group ได้แก่ คุณวัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล (Mr. Wattanasak Wiboonchaikul) คุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ (Mr. Piya Vittayavarotkit) และคุณศิริวงศ์ รุ่งวิวัฒนากุล (Mr. Siriwong Rungviwatanakul)

bangkokasset-consync

เพื่อยกระดับองค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่โดยมีเป้าหมายจะขยายไปในระดับภูมิภาคและทั้งประเทศต่อไปในอนาคตอันใกล้ ผ่านกระบวนการพัฒนา 3 ด้าน ดังนี้

  • Bangkok Asset DNA with Performance driven awareness เพื่อค้นหาตัวตนของคนในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะกับการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่พนักงานและองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรอย่างพึงประสงค์และช่วยสำหรับการกำหนดสรรมถนะของพนักงานและองค์กร รวมถึงพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการสรรหาพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมกับองค์กรผ่าน Bangkok Asset DNA  อีกทั้งพัฒนาระบบประเมิน Performance Management system (PMS) โดยจะเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรร่วมกับผลการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานเข้าด้วยกัน สำหรับการปรับประจำปีและการจ่ายโบนัส  นอกจากนี้เป็นการนำกลยุทธ์ขององค์กรกระจายสู่พนักงานทุกระดับ และใช้สำหรับ แผนการทำงาน ความเสี่ยง รวมถึงวางแผนงบประมาณประจำปีในปีถัดๆ ไป
  • The Real Bangkok asset sifter เพื่อเฟ้นหาพนักงานและพัฒนาพนักงานควบคู่กับการเติบโตขององค์กรที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งต่างๆ และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อพัฒนา และเตรียมพนักงานไว้ทดแทน อีกทั้งรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจหากพนักงานในตำแหน่งสำคัญหายไป หรือมีการรับพนักงานเข้ามาแทน แต่ยังไม่สามารถทำงานในตำแหน่งงานนั้นๆ ได้
  • Bridging employee skill gap เพื่อพัฒนาทักษะของการจัดการทรัพยากรบุคคลพื้นฐานที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องมีและรองรับการเติบโต ทำให้มั่นใจว่า การดำเนินการได้เป็นไปตามแผน เช่น กำหนดมาตรฐานการทำงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้, กำหนดแผนงาน นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ, กำหนดการทำงานร่วมกันของหน้าที่ต่างๆ, การตัดสินใจ ออกคำสั่ง และควบคุมการทำงาน รวมทั้งจัดงบประมาณตามแผนการเงิน บัญชี และการควบคุมของพนักงานในตำแหน่งงานต่างๆ 

 

ฺBangkokAsset Development Framework

ทั้งนี้ในทุกกระบวนการจะเสริมสร้างกระบวนการทำงานและการพัฒนาบุคคลากร เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาแบบล่างขึ้นบน (Bottom to Top) นอกเหนือจากการพัฒนาจากมุมมองของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว อีกทั้งกระจายการวัดผลจากระดับองค์กรจนถึงพนักงานรายบุคคล รวมถึงการเพิ่มทักษะ (Skill) ของคนในองค์กรให้เติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมองค์กร

consync-consult-bangkokasset

wattanasak-consync-hr-consult

นอกจากนี้ ทีมงาน Consync Group ได้จัดการอบรมเรื่อง “Effective Time Management – การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากรนำโดย คุณภาณุพันธ์ รัตนโชติ (Associate Consultant, Consync Group) ให้กับบริษัท Bangkok Asset Intergroup ภายใต้โครงการ “Raising the Performance Bar, Awareness & Competency”
ทั้งนี้ในการจัดอบรมเพื่อให้พนักงานทราบถึงคุณค่า ความสำคัญในการบริหารเวลา รวมถึงการใช้ชีวิต ผ่านทฤษฏี 3P (Prioritization, Planning, Not Procrastinating) และ เครื่องมือในการบริหารเวลาต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds