บุคลิกภาพอาชีพ

เทคนิคเลือกอาชีพให้เหมาะสม กับบุคลิกภาพของตนเอง

หลังจากที่คนส่วนใหญ่นั้นสำเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม ก้าวต่อไปมักจะมุ่งมั่นกับการหางาน บางคนอาจมี passion หรือ ความชอบที่เด่นชัด สามารถวาง Career path ไปยังสายงานอาชีพที่ต้องการได้ไม่ยาก ซึ่งก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร มีความสามารถหรือเหมาะกับอาชีพแบบไหน ซึ่งบทความนี้อาจจะช่วยได้ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ สังเกตบุคลิกภาพของตัวเราเอง โดยแบ่งออกเป็น 6 บุคลิกภาพหลักๆ ดังนี้

 

บุคลิกภาพ กับการเลือกอาชีพที่เหมาะสม

 

1. ชอบสิ่งที่ชัดเจน สมจริง (Realistic / Doer)

Realistic / Doer   

เป็นคนที่สนใจงานที่ต้องลงมือทำ สามารถจับต้องได้ เป็นรูปเป็นร่าง ชอบใช้ความสามารถในการควบคุมและลงมือทำอะไรต่างๆ ด้วยตัวเอง มีทักษะการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โดยกลุ่มคนในบุคลิกภาพนี้มักชอบทำงานด้วยตัวคนเดียว หรือถ้าต้องทำเป็นกลุ่มก็มักทำร่วมกับกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพที่คล้ายๆ กัน ซึ่งจะเหมาะกับสายงาน เช่น

 • ช่างฝีมือ
 • ช่างไฟฟ้า
 • วิศวกร
 • นักบิน
 • ช่างเครื่องกล

2. ชอบการทดลอง วิเคราะห์ สืบสวน (Investigative / Thinker)

Investigative / Thinker

เป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์ สังเกต ทดลอง ชอบเรียนรู้และแก้ปัญหา โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก มักไม่ค่อยถนัดในการพูดคุยหรือเจรจาต่อรอง เหมาะกับงานสายงานอาชีพ เช่น

 • นักชีววิทยา
 • นักคณิตศาสตร์
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • นักสำรวจ
 • แพทย์ / เภสัชกร
 • นักวิชาการ 

3. รักอิสระ ชอบอารมณ์ศิลป์ (Artistic / Creator)

Artistic / Creator)

เป็นคนที่ชอบกิจกรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบคุยติดต่อคน เข้าใจคนอื่น ชอบรับฟังและเสนอความคิดเห็น กล้าแสดงออกด้านความรู้สึก ชื่นชมผลงานที่เกิดจากความสร้างสรรค์ อย่างงานศิลปะ ดนตรี บทกวี มีเสรีภาพทางความคิด มักไม่ชอบงานที่ยึดติดเป็นกิจวัตรแบบเดิมๆ สนุกกับการทำงานเป็นกลุ่ม เหมาะกับอาชีพอย่างเช่น

 • นักออกแบบกราฟิก
 • นักดนตรี
 • ครูศิลปะ
 • บรรณาธิการหนังสือ
 • นักร้อง นักแสดง

4. กล้าได้กล้าเสีย โน้มน้าวเก่ง (Enterprising / Persuader)

Enterprising / Persuader

เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักวางแผน กล้าตัดสินใจ ชอบเข้าสังคม มีทักษะชักชวน และโน้มน้าวผู้คน มีความทะเยอทะยาน และแนวทางที่เด่นชัดแน่นอน เช่น

 • ผู้จัดการฝ่ายขาย  
 • นักวิจัยตลาด
 • นักการเมือง
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • อัยการ
 • ค้าขาย 

5. ชอบช่วยเหลือ ทำเพื่อสังคม (Social / Helper)

Social / Helper

บุคลิกภาพของคนกลุ่มนี้ มักจะให้คุณค่าด้านการให้บริการ ชอบการเสียสละ มีความสุขกับการได้ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น ชอบทำงานที่มีส่วนร่วมกับคนจำนวนมาก เช่น 

 • ที่ปรึกษา
 • บรรณารักษ์
 • พนักงานสายการบิน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักกายภาพบำบัด
 • พยาบาล

6. บุคลิกแบบประเพณีนิยม (Conventional / Organizer)

Conventional / Organizer

เป็นคนยึดมั่นในระเบียบแบบแผนที่เคยมีมาดั้งเดิม ไม่ค่อยชอบการใช้จินตนาการในการริเริ่มสิ่งใหม่ ถนัดทำงานเกี่ยวกับด้านตัวเลขและการคำนวณ มักชอบงานที่ต้องทำเป็นกิจวัตรแบบเดิมๆ เช่น

 • พนักงานบัญชี
 • เลขานุการ
 • เจ้าหน้าที่ธนาคาร
 • นักสถิติ

อาจกล่าวได้ว่าอาชีพเป็นเหมือนตัวบ่งบอกถึงลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพของคนๆ นึงได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นการสำรวจและเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองเป็นอย่างดี ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพ ความสุขในการทำงาน รวมถึงความก้าวหน้าในสายงานอาชีพนั้นๆ ในระยะยาวได้เป็นอย่างมาก

 


Reference:

 • www.iofficecorp.com
 • หนังสือจิตวิทยาการทำงาน, รศ สุชาติ ณ หนองคาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds