hr-reunion-nmu-bkkcsc

HR Reunion Reconnect เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร

       วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “HR Reunion Reconnect” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพันธมิตรทางวิชาการ ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. และบริษัทที่ปรึกษาด้านงาน HR พัฒนาธุรกิจและองค์กร Consync Group (คอนซิงค์ กรุ๊ป) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ถนนสามเสน เขตดุสิต โดยวิทยากรได้แก่ คุณวัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล  (Head of OD, Consync group co,.ltd.),  คุณภาณุพันธ์ รัตนโชติ (Associate Consultant, Consync group co,.ltd.) และทีมที่ปรึกษา HR Consync Group นำโดย คุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ ร่วมบรรยาย

       การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1.  เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักทรัพยากรบุคคล
  2.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของนักทรัพยากรบุคคล

       กิจกรรมนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 150 คน รุ่นละ 50 คน ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขต  

ทั้งนี้คอนซิงค์ กรุ๊ปได้รับเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอ

เป็นแนะนำตัว และสลับการรู้จักในห้องแบบกลุ่มย่อยๆ 

สิ่งที่ได้รับ

ทุกคนจะได้รู้จักกันมากขึ้น แม้จะต่างสถานที่ทำงาน แต่ก็ได้รู้จักและสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกันในสายงาน HR

 

กิจกรรมบิงโกผองเพื่อน

สำหรับกิจกรรมนี้ จะเป็นกิจกรรมง่ายๆ เพื่อละลายพฤติกรรมของพนักงาน สร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และรู้จักกันได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ได้รับ

ได้เห็นมุมมองที่ไม่รู้จักทั้งในการทำงานและนอกเวลาการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมที่พนักงานอยากได้รับการส่งเสริมและดูแล เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อพร้อมที่จะเติบโตร่วมไปด้วยกัน

กิจกรรมสูงต่ำ ทายกัน

เป็นกิจกรรมที่ใช้การฟัง และเพื่อนับสิ่งของหรือสิ่งที่ที่ได้ยิน ตามที่กำหนด

สิ่งที่ได้รับ

จะเป็นแบ่งหน้าที่กัน ตามจำนวนคนเพื่อฟังสิ่งที่ได้ยิน และแข่งกันนับจำนวน รวมถึงการเข้าใจซึ่งกันและกันและให้อภัย หากเกิดความผิดพลาด

กิจกรรม ปล่อยให้ไหล

เป็นกิจกรรมการต่อท่อ แล้วปล่อยลูกกอล์ฟ เพื่อเข้าเส้นชัย และลงในตะกร้า

สิ่งที่ได้รับ

เป็นการร่วมมือของทุกคนในความสามัคคี และรับมือกับความกดดันของเวลา ซึ่งทุกคนต้องพร้อมช่วยเหลือกันจนสำเร็จ

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds