SmileCornerxConsync

Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สำหรับธุรกิจทันตกรรม

 

สมายล์คอร์เนอร์ (ศาลายา) ร่วมมือกับ คอนซิงค์ กรุ๊ป เพื่อพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลในธุรกิจทันตกรรม พร้อมกับจัดวางโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure), จัดทำตำแหน่งงาน (Job Description), ปรับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure), สร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (Engagement Survey), บริหารเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Change Management) รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางสายงานธุรกิจทันตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ พิชิตเป้าหมายขยายสาขาฝ่าวิกฤตโควิด-19

โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้ชื่อ “Work Smart Life Smile” ที่มุ่งเน้นด้านการสำรวจและสร้างความผูกพันที่ดีของพนักงานในองค์กร (Employee Relationship & Engagement Survey) พร้อมกับเสริมความเข้าใจถึงจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน (Job Skill) ไปในแนวทางที่ถูกต้องตาม รายละเอียดและหน้าที่ของตำแหน่งงาน (Job Description) ในแต่ละคน ผลักดันให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีความสุข ซึ่งทาง Consync ได้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมย่อยๆ ดังนี้

1. กิจกรรม บิงโกผองเพื่อน

เป็นกิจกรรมง่ายๆ เพื่อละลายพฤติกรรมของพนักงาน สร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และรู้จักกันได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ได้รับ

ได้เห็นมุมมองที่ไม่รู้จักทั้งในการทำงานและนอกเวลาการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมที่พนักงานอยากได้รับการส่งเสริมและดูแล เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อพร้อมที่จะเติบโตร่วมไปกับองค์กร

2. กิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ด้วย DISC Model

เป็นกิจกรรมที่ใช้โซลูชัน โมเดล DISC หรือ รูปแบบของศาสตร์ทางจิตวิทยา ช่วยชี้วัดพฤติกรรมการทำงานด้านบุคลิกภาพ สามารถบ่งบอกได้ว่า พนักงานของคุณเป็นคนประเภทไหนในการทำงาน

สิ่งที่ได้รับ

ในมุมของพนักงานจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อน และยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น
ในขณะที่องค์กร ก็จะได้ทราบถึงกระบวนการทางความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่หลากหลายของพนักงาน รู้แนวทางสำหรับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงเป็น การลดช่องว่างระหว่างพนักงานกับความผูกพันต่อองค์กรได้

3. กิจกรรม 1 On 1 Coaching

กิจกรรมที่ให้คำปรึกษากับพนักงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟรายบุคคล โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร (HR Experts) เพื่อวิเคราะห์หา Solution แนวทางสำหรับการแก้ไขผ่านกระบวนการ Coaching ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

สิ่งที่ได้รับ

พนักงานจะกล้าให้ความเห็นที่แท้จริง และลดสภาวะอารมณ์จากการทำงาน ส่วนองค์กรจะได้รับรู้ว่า พนักงานแต่ละคนมีความรู้สึกเชิงลึกอย่างไรต่อองค์กร พร้อมร่วมหาวิธีการแก้ไข รักษา ดูแลกลุ่มพนักงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 


รวมภาพความประทับใจ จากกิจกรรม Work Smart Life Smile

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds