เปิดบริษัท ทำธุรกิจในต่างประเทศ

5 วิธี เปิดบริษัทในต่างประเทศ พร้อมวางแผนธุรกิจในยุคโควิด-19

การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อภาคเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน แต่ในภาวะวิกฤติดังกล่าว การโยกย้ายการลงทุนไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ในระดับต่ำ เป็นอีกหนึ่งแนวทางกระจายความเสี่ยงที่น่าสนใจ บทความนี้นำเสนอถึงแนวทางเบื้องต้น สำหรับการวางแผนเปิดบริษัทในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรในยุคโควิด-19

  1. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศ ก่อนลงทุน : ตำราพิชัยสงครามซุนวูกล่าวไว้ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ก่อนตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ จึงควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน เพราะแต่ละประเทศต่างมีข้อกำหนดหรือวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง ในแง่มุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจจะต้องพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายเรื่องสัดส่วนพนักงานต่างประเทศต่อพนักงานท้องถิ่น ระเบียบการขอใบอนุญาตทำงาน รวมถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรมดา ประกันสังคม ตลอดจน สวัสดิการพนักงานอื่นตามกฎหมาย เป็นต้น
  2. แสวงหาบริษัทปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ : อาจกล่าวได้ว่า ปรึกษาที่ทางธุรกิจที่ดี ช่วยให้การเปิดบริษัทในต่างประเทศมีชัยไปแล้วกว่าครึ่ง เพราะ นอกการให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและแนวทางการดำเนินงานในต่างประเทศแล้ว บางครั้งบริษัทที่ปรึกษายังเป็นเสมือนตัวกลางที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย การแสวงหาบริษัทที่ปรึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรเลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้นๆ
  3. เตรียมความพร้อมบุคลากร: ในอดีตการเตรียมความพร้อมพนักงานในด้านภาษาที่ 2 หรือ 3 อาจจะเพียงพอ แต่การเกิดขึ้นของโรคโควิด-19 ทำให้ทุกประเทศเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน การลงทุนในต่างประเทศจึงมีความยากมากขึ้น บริษัทจึงควรมีแผนเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญรอบด้าน ตัวอย่างเช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ “Creative thinking” ทักษะนักแก้ไขปัญหา “Problem Solving Skills” รวมถึง ทักษะการเจรจาต่อรอง “Negotiation Skill” เป็นต้น
  4. บริหารจัดการความเสี่ยง : แม้จะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน หรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ตาม แต่การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในแง่การดำเนินธุรกิจ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่มิอาจละเลยได้เช่นกัน การทำประกันภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งควรพิจารณา ตัวอย่างเช่น การทำประกันภัยการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ตลอดจนประกันโควิด-19 เป็นต้น
  5. ติดตามกฎระเบียบว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิด : เหนือสิ่งอื่นใด ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ การเดินทางระหว่างประเทศจึงมีความยุ่งยากมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือจากการขอวีซ่าที่เป็นขั้นตอนปกติแล้ว แต่ละประเทศยังออกข้อกำหนดรวมถึงมาตรกรต่างๆ ที่ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องปฏิบัติก่อนเดินทางอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การออกใบรับรองตรวจผลโควิด-19 ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ การจองโรงแรมสำหรับกักตัว 14 วัน  บางประเทศอาจร้องขอให้ส่งรายละเอียดกิจกรรมก่อนเดินทาง 14 วัน ข้อกำหนดเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จึงจำเป็นต้องติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นสำหรับการวางแผนเปิดบริษัทในต่างประเทศ แม้จะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง แต่ก็น่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยในยุคโควิด-19

 

Project Management Consultant

YANATHIP TECHAWISET

 

ลิขสิทธิ์โดย CONSYNC Group

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds