ImagineGroupKorat-Consync-Cover

Imagine Group ร่วมกับ Consync ปรับโครงสร้างการบริหารงาน มุ่งสู่ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน อันดับ 1 ของโคราช

Imagine group ร่วมมือกับ คอนซิงค์ กรุ๊ป ปรับการบริหารและโครงสร้างงาน สำหรับธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายใน (Interior Design) พร้อมจัดวิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) เป้าหมายขององค์กร (Mission) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture/Core Value) เพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรได้ และนำไปสู่การทำงานร่วมกันทั้งองค์กร

 

รวมทั้งวางโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure), จัดทำตำแหน่งงาน (Job Description), ปรับโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure), บริหารเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร (Change Management) รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางสายงานออกแบบภายใน ของ 3 ผู้บริหารรุ่นใหม่ ได้แก่ คุณพนัสศักดิ์ ศุภมิตรจิตมณี, คุณเอกธนัช ศรีสถาพร และ คุณกระวีพจน์ ศุภมิตรจิตมณี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทออกแบบและตกแต่งภายใน อันดับ 1  ในจังหวัดนครราชสีมา 


โดยรายละเอียดโครงการ Phase แรก ภายใต้ชื่อ “IMAGINATION TO THE FUTURE” ซึ่งประกอบกับการทบทวน Purpose Vision & Mission และ Culture ขององค์กร

Vision
“Imagination we can build”
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Mission 

  • สร้างมาตรฐานการทำงานของบริษัท
  • สร้างมาตราฐานและพัฒนาศักยภาพทีมงานของบริษัท
  • สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
  • สร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่าย พนักงาน ผู้ค้า ลูกค้า บริษัท
  • พัฒนาคุณภาพชีวีต (พนักงาน ลูกค้า และสังคม)


รวมถึง Core Value ที่เป็นค่านิยมขององค์กร นอกจากนั้นทางทีม Consync ยังได้มีการจัดอบรมพร้อมกิจกรรมภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานภายในองค์กร (Business Process) และคุณลักษณะของตำแหน่งงาน (Job Description) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร โดยได้รับการถ่ายทอดภายใต้หลักสูตร “Build the way of working by Imagination” จากทีมที่ปรึกษา HR Consultants ได้แก่ คุณศิริวงศ์ รุ่งวิวัฒนากุล (Mr. Siriwong Rungviwatanakul) คุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ (Mr. Piya Vittayavarotkit) และ คุณสุรสีห์ บัวจันทร์ (Mr. Surasee Buachan) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อยๆ ดังนี้

 

1. กิจกรรม บิงโกผองเพื่อน

ImagineGroup_Consync

สำหรับกิจกรรมนี้ จะเป็นกิจกรรมง่ายๆ เพื่อละลายพฤติกรรมของพนักงาน สร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และรู้จักกันได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่ได้รับ

ได้เห็นมุมมองที่ไม่รู้จักทั้งในการทำงานและนอกเวลาการทำงาน รวมถึงพฤติกรรมที่พนักงานอยากได้รับการส่งเสริมและดูแล เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อพร้อมที่จะเติบโตร่วมไปกับองค์กร

 

2. กิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ด้วย DISC Model

เป็นกิจกรรมที่ใช้โซลูชัน DISC Model หรือ รูปแบบของศาสตร์ทางจิตวิทยา เป็นเครื่องมือช่วยชี้วัดพฤติกรรมการทำงานด้านบุคลิกภาพ สามารถบ่งบอกได้ว่า พนักงานของคุณเป็นคนประเภท และมีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร

สิ่งที่ได้รับ

  • ในมุมของพนักงาน จะได้เรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานมากขึ้น สามารถยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ ไม่ว่าทางด้านความคิด นิสัย และพฤติกรรมซึ่งส่งผลให้การทำงานร่วมกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ในขณะที่องค์กร จะได้ทราบถึงกระบวนการทางความคิด อารมณ์และพฤติกรรมที่หลากหลายของพนักงาน ทำให้รู้แนวทางสำหรับการบริหารจัดการ การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงเป็น การลดช่องว่างระหว่างพนักงานกับความผูกพันต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี

3. กิจกรรม JD writing workshop

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ทั้งในเรื่องของความสำคัญ รูปแบบ วิธีการเขียน และประโยชน์ที่จะได้รับ ผ่านการลงมือฝึกปฏิบัติจริง

สิ่งที่ได้รับ

  • ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้เขียน JD ได้อย่างถูกต้อง และสะท้อนเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปวางแผนการทำ Key Performance Indicator (KPI) ได้


รวมภาพความประทับใจ
Build the way of working by Imagination

ถ่ายภาพโดยทีมงาน Consync Group และ คุณ Nattaphat Sittanavigrom

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds