Smile Corner (Salaya) ร่วมมือกับ Consync Group พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคล สำหรับธุรกิจทันตกรรม

เตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ พิชิตเป้าหมายขยายสาขาฝ่าวิกฤตโควิด-19